εις των βατών το άβατον - σελίδα 12

  

Με ρώτησες τι θα πει μελαγχολία.

- Θα πεί πετάω στο γκρίζο τ' ουρανού,
και βρίσκω το πιό γκρίζο.