Ελληνικό λογισμικό

τις χρονιές 2002 και 2003 έφτιαξα κάποιες εφαρμογές στα ελληνικά, οι οποίες περιληφθήκαν στα CD-ROM του περιοδικού CHIP.

• σήμερα μερικές από αυτές φιλοξενούνται στο freebyte.gr , που είναι εξάλλου κι ο hoster όλων γενικά
των προγραμμάτων μου.
οι εφαρμογές αυτές είναι