περιδεής ο υπερκείμενος

βιβλιο-αρχείο, με υλικό της περιόδου από το 2001  μέχρι το 2004.

• παρά του ότι σαν βιβλίο είναι ολο- κληρωμένο, πήρα την απόφαση να το κρατήσω σαν αρχειακό υλικό - πιλότο γιά κάποια μελλοντική έκδοση ( ελπίζω μέχρι το 2010 ).
• το CD-ROM μπορώ να σας  το στείλω δωρεάν ( εσείς θα επιβαρυνθείτε μόνο με τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής ).
                                                                         
δείγματα από το περιεχόμενο