περιδεής ο υπερκείμενος - σελίδα 26

  
           Εκείνης της χαράς που σούλεγα
           έχασα το υπέρτατο καλό.

         

           Χάνω τα λόγια,
                           γιατί κι οι εικόνες χάνονται.

           Γιατί κι οι ώρες χάνονται,
                           και ίσως και τα χρόνια.