στη χώρα της ανταύγειας και των παρασολέιγ

έκθεση με γραφτά και εικόνες που έγινε τον Μάρτιο του 2005.

• στο χώρο της ΑΛΜΑ ΚΑΛΜΑ με συμμετοχή  των φίλων; Γιάννη Πομάκη και Μαρίας Οικονόμου.
• το CD-ROM με το υλικό της έκθεσης, μπορώ να
σας  το στείλω δωρεάν ( εσείς θα επιβαρυνθείτε μόνο με
τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής ).                                                                                                            
δείγματα από το υλικό της έκθεσης