περιδεής ο υπερκείμενος - σελίδα 18

  
         Πανθομολογούμενο είναι,
         ότι ποτέ μου δεν άφησα απλήρωτο χρέος.
         

         Ηρθε ο καιρός λοιπόν,
         
                     να πληρώσω γιά τον πόνο
                                                  που σου κέρασα.