εις των βατών το άβατον - σελίδα 55

  
    Το χέρι μου τρελλάθηκε θαρρώ.

    Θαρρώ η θωριά ξεθώριασε.

         Ξεθάρρεψε η καρδούλα μου, καρδούλα μου,
                κι ίσως και έμφραγμα να έπαθε θαρρώ.