του μόνου του και της εαυτού παρέας - δείγμα 1

  
Χάθηκα χθές σ' ένα χορό.
                Καλή του ώρα του χορού.

Χάθηκα χθές σ' ένα φιλί.

 Καλή του ώρα του χορού ,
                    που το φιλί μου έφερε.