του μόνου του και της εαυτού παρέας - δείγμα 3

  
 'Ολοι θα είμαστε                     
                              σ' εκείνον τον χορό .

        Σ' εκείνον τον χορό όλοι θα είναι .

Στων πεθαμένων τον χορό ,
                                        τον πεταμένο .