του μόνου του και της εαυτού παρέας - δείγμα 4

  
      Φυλακισμένες μνήμες
      κι ευλογημένες αμνησίες ,

               εκεί ψηλά

στης λυσσασμένης γης      
τα καρκινώματα.