του μόνου του και της εαυτού παρέας - δείγμα 5

  

      Ανοίγουμε το λεξικό
      στο λίμα 'όνειρο'.

Και διαβάζουμε λέξεις      
που ποτέ δεν ονειρευτήκαμε.